Ett mjukvaruföretag med fokus på uthyrningsbranschen

”Keep it simple” är det första budskapet du nås av då du stiger in på vårt kontor. Det är också en hörnsten för all vår verksamhet inom Applied Systems Sweden AB.

Vi är ett mjukvaruföretag med fokus på verksamhetssystem för uthyrningsbranschen. Vår huvudprodukt är vår egenutvecklade uthyrningssystem AppSys Rent som ger bättre kontroll och högre lönsamhet i uthyrningsverksamheter.

Applied Systems har sitt huvudkontor i Sölvesborg och ett säljkontor i Stockholm. Bolaget ägs av Rickard Thuresson och Daniel Marcovici och har haft en stadigt positiv utveckling och redovisat vinst i samtliga bokslut sedan det bildades 2011. Uthyrningsprogrammet AppSys Rent har funnits på marknaden sedan 2008 då Rickard Thuresson lanserade programmet.

Förtroende

Vi sätter stor prestige i att kunden ska lita på oss som leverantör.

Ansvar

Vi håller alltid avtalade leveranstider, återkopplingar och överenskommelser.

Flexibilitet

Systemet ska vara anpassningsbart för att tillgodose det arbetssätt er uthyrningsverksamhet har.

Kostnadseffektivitet

Vi gör även moduler och systemanpassningar på uppdrag av våra kunder. Vi använder då ofta en modell där vi delar på utvecklingskostnaden.

Ambition

Vår ambition är inte att bli ett komplett ekonomisystem. Vi ska vara bäst på att hantera uthyrning och tillhörande processer.

Kvalitet

AppSys Rent är inte ett ”lågpris-system”. Vårt mål är att arbeta långsiktigt tillsammans med våra kunder för att utveckla mjukvaran och deras verksamheter. En del av detta är att vara kunniga och ha insikt i uthyrningsbranschens villkor och förutsättningar.

Applied Systems AB - Uthyrningsprogram och uthyrningssystem för uthyrningsbranschen.