Våra kunder

Appsys Rent riktar sig mot företag som bedriver uthyrningsverksamheter av olika slag. Appsys Rent ger bättre kontroll över de uthyrda produkterna, effektivare uthyrningsflöden och därigenom bättre lönsamhet. Det är dessutom kompatibelt med alla stora affärssystem

Maskinuthyrare

Vid maskinuthyrning är kontrollen av returnerade maskiner mycket viktigt. Detta sköts enkelt med Appsys Rents inbyggda checklistor. Med en etikettskrivare skriver Appsys Rent ut slittåliga och vädersäkra etiketter som kan fästas på maskinen. Appsys Rent ger även en helhetsbild över maskinens service- och reparationsstatus via artikelregistret. Det går även att pausa debiteringen av enskilda maskiner, en hel order eller projekt vid stillestånd eller semestervila. En tydlig grafisk överblick visar snabbt var maskiner finns, hur länge de är uthyrda och när de blir lediga.

Ställningsbyggare

Vid uthyrning av byggnadsställningar är det viktigt att kunna hantera både fastpris och överhyra. Appsys Rent visar tydligt saldot på ställningsmaterialet och ger en bra överblick för respektive arbetsplats. Delleveranser och delreturer under pågående arbete hanteras enkelt och överskådligt och kan kopplas till affärssystemet för vidare fakturering. All fysisk hantering underlättas dessutom av tydliga plocklistor, transportsedlar och retursedlar.

Byggnadsföretag med egen maskinpark

Byggnadsföretag med egen maskinpark ställer höga krav på att uthyrningsprogrammet är kompatibelt med företagets affärssystem. Appsys Rent stödjer både intern och extern uthyrning och även lagerhantering av försäljningsartiklar. Genom smarta funktioner blir kommunikationen tydlig och effektiv. Dokument, som till exempel transportscheman, mailas enkelt från uthyrningsprogrammet till platschefer eller arbetsledare.

Övriga branscher

Det finns en mängd olika branscher som sysslar med uthyrning av olika slag. Gemensamt för dessa är att bättre kontroll över de uthyrda produkterna ger bättre lönsamhet. Appsys Rent passar alla dessa företag och kan dessutom specialanpassas för att lösa unika behov.

Här är några exempel på företag där Appsys Rent effektiviserar verksamheten: